Jeśli jesteś zainteresowany/a:
  • Pokazaniem swojego projektu, produktu związanego z edukacją wizualną lub pomysłu na twórczą inicjatywę na portalu “Wyobraźniej!”;
  • Poprowadzeniem przeze mnie warsztatu lub spotkania w Twojej miejscowości;
  • Przygotowaniem projektów graficznych lub ilustracji na Twój warsztat, szkolenie, konferencję lub inne wydarzenie wymagające stosownej oprawy wizualnej (tu odsyłam do swojej elektronicznej publikacji Projektowanie na potrzeby edukacji. Krótki katalog kreatywnych projektów, w której zobaczysz, co mogę Ci zaoferować);
  • inną formą współpracy

– skontaktuj się ze mną!

Chcesz podjąć współpracę? A może masz pytanie lub po prostu chciał(a)byś się przywitać? Napisz do mnie:

 

magda@wyobrazniej.pl